PRÆAMBEL:/ henhold til LOV nr. 30 af 14/01/2014 om scenekunst yder staten tilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner. Statens rammebevilling til små storbyteatre er fastsat på finanslovens§ 21.23.21.40 og administreres af Slots- og Kulturstyre/sen. Statens tilskud til Odense Kommunes små storbyteatre er fastsat under et i en 4- årig budgetaftale med Odense Kommune underskrevet 20/12 2018. 
I Odense Kommunes budget er der afsat midler til drift af tre små storbyteatre. By- og Kulturforvaltningen har på baggrund af Odense Kommunes kulturpolitik udarbejdet driftsaftaler med de tre små storbyteatre Teater Momentum, Den Fynske Opera og Nørregaards Teater for perioden 2019-2023. Driftsaftaleme er godkendt af Odense Byråd den 6/2 2019. 
Valget af Odenses nuværende tre små storbyteatre blev første gang besluttet af Odense Byråd den 16/6 2010 (for Nørregaards Teater dog først endeligt af By- og Kulturudvalget den 15/2 2011) i forbindelse med indgåelse af driftsaftaler for aftaleperioden 2011-2015 på baggrund af eksterne evalueringer og By- og Kulturforvaltningens anbefalinger. 
I henhold til BEK nr. 700 af 27/6 2012 om små storbyteatre har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst på et møde den 24/9 2018 godkendt de tre nye aftaler uden bemærkninger, ligesom projektstøtteudvalget har vurderet, at alle tre teatre er professionelle - og derved er berettiget til at være små storbyteatre. 
Driftsaftale mellem Odense Kommune og Den Fynske Opera, CVR 19584933, for perioden 1/7 2019 - 30/6 2023. 

 

Herunder ligger vores driftsaftale, vedtægter og årsrapport. 

Forestillinger 2023-2024

Erwartung/The Telephone

Flagermusen

Bella ballerina

Jul