Den Fynske Operas Bestyrelse

består pr. 20. september 2021 af: 

 

Rune Kallager (formand) indtrådt i maj 2017 med mediemæssig kompetence.

Rune har erfaring fra bestyrelsesarbejde uden for Den Fynske Opera og har et omfattende lokalt netværk i kulturlivet blandt andet fra H.C. Andersen Festspillene. 

 

Hanne Askou (næstformand) indtrådt i juni 2020 med kultur/operafaglig kompetence.

Hanne har selv en baggrund – og et omfattende netværk – i den klassiske musik og kender Den Fynske Opera gennem flere års samarbejde. 

 

Helge Pasfall indtrådt i den 1. maj 2017 med økonomisk kompetence.

Helge har en mangeårig erfaring som chef i private og offentlige virksomheder. 

 

Sesilie Munk Stenderup indtrådt den 28. september 2020 med juridisk kompetence.

Sesilie er advokat og partner i en advokatvirksomhed. 

 

Jerry Vinther indtrådt den 6. november 2019 og er udpeget med afsæt i et stærkt netværk i det fynske erhvervsliv.

Jerry har en mangeårig baggrund i uddannelsessektoren og har haft chefstillinger i Odense Kommune. 

 

Jens Lorentzen indtrådt den 6. november 2019 og er udpeget af den øvrige bestyrelse.

Jens har tidligere arbejdet for Odense Sommerrevy, er selvstændig konsulent og har et netværk i det fynske erhvervsliv. 

 

Karina Gerrild Rasmussen indtrådt den 28. september 2020 og er udpeget af den øvrige bestyrelse.

Karina har selvstændig virksomhed og arbejder med events og har herunder erfaring fra festivaler. Karina er endvidere godt forbundet til det lokale kulturliv. 

 

Jens Erik Kornbech indtrådt marts 2020 på pladsen som observatør uden stemmeret på vegne af Den Fynske Operas Venner.