Den Fynske Operas Bestyrelse

består pr. 27. november 2023 af: 

 

Rune Kallager (formand) er indtrådt i maj 2017 med mediemæssig kompetence.

Rune har erfaring fra bestyrelsesarbejde uden for Den Fynske Opera og har et omfattende lokalt netværk i kulturlivet blandt andet fra H.C. Andersen Festspillene. 

 

Hanne Askou (næstformand) er indtrådt i juni 2020 med kultur/operafaglig kompetence.

Hanne har selv en baggrund – og et omfattende netværk – i den klassiske musik og kender Den Fynske Opera gennem flere års samarbejde. 

 

Helge Pasfall er indtrådt den 1. maj 2017 med økonomisk kompetence.

Helge har en mangeårig erfaring som chef i private og offentlige virksomheder. 

 

Silja Bjåstad er indtrådt den 28. februar 2022 med juridisk kompetence.

Silja er cand.jur. og har hovedsageligt arbejdet med erhvervsjura siden 2004. Silja har et bredt juridisk netværk og har som ung spillet klassisk musik i flere sammenhænge.

 

Jerry Vinther er indtrådt den 6. november 2019 og er udpeget med afsæt i et stærkt netværk i det fynske erhvervsliv.

Jerry har en mangeårig baggrund i uddannelsessektoren og har haft chefstillinger i Odense Kommune. 

 

Jens Lorentzen er indtrådt den 6. november 2019 og er udpeget af den øvrige bestyrelse.

Jens har tidligere arbejdet for Odense Sommerrevy, er selvstændig konsulent og har et netværk i det fynske erhvervsliv. 

 

Anja Michele Mathies er indtrådt i 2023 og er udpeget af den øvrige bestyrelse. 

Anja har mangeårig erfaring som leder i både private og kommunale virksomheder.

Hun er leder ved Odense Renovation-zirkel med cirkulær økonomi som arbejdsområde og har et stort netværk samt tæt samarbejde med erhverv, uddannelses- og kulturinstitutioner i Odense.

 

Jens Erik Kornbech er indtrådt i marts 2020 på pladsen som observatør uden stemmeret på vegne af Den Fynske Operas Venner.