Om Os

Den Fynske Opera så dagens lys med en succesopsætning af La Bohème i 1948. Operaen ligger i midten af Danmark – og på en måde også i midten af genren; Den Fynske Opera ser det på den ene side som sin opgave at producere nye operaer og udvikle genren. På den anden side lægger Den Fynske Opera stor vægt på at være en imødekommende kulturinstitution.

Det må godt være nemt at gå i operaen – og meget af repertoiret findes også i den lidt lettere ende. Det er i krydsfeltet mellem det nye og udfordrende og det velkendte og “lette,” at Den Fynske Opera lever og ånder.

Derfor er operaens slogan “kom nærmere”. Publikum skal opleve det overalt – i forestillingerne, i kaffebaren og på scenen. Så håber vi, at vores gæster, ligesom vi selv, hele tiden bliver lidt mere modige og klar til den næste nyopsætning.

Lars Waage Prisen

Prisen uddeles til en yngre sanger, som har medvirket i en operaforestilling på Den Fynske Opera i perioden siden sidste prisuddeling, og som her har ydet en talentfuld, kunstnerisk præstation ud over det sædvanlige.

Prisen er på kr. 15.000,- og skal af prismodtageren anvendes til videreuddannelse/rejse eller lignende. Prisen uddeles hvert andet år, første gang i foråret 2008.

Prisen kan ikke søges

Prismodtageren vælges af et 3-mands udvalg bestående af den til enhver tid siddende operachef, formanden for interesseforeningen Opera Fyn samt en tredje person udpeget af de to først nævnte.

Den nødvendige startkapital, kr. 30.000,-, sikres ved ligelige indbetalinger fra henholdsvis Den Fynske Opera og interesseforeningen Opera Fyn. Herefter forpligter begge institutioner sig til et årligt tilskud, som kan sikre den fremtidige uddeling af prisen.

Prisen uddeles hvert andet år (operasæson) og blev første gang uddelt i 2008.

Prismodtagere:

2008 Kiki Brandt, sopran

2010 Magnus Vigilius, tenor

2012 Thomas Storm Hansen, baryton

2014 David Danholt, tenor (prisen uddelt april 2015)

2017 Mette-Maria Øyen, sopran

2020 Emma Oemann, mezzosopran

Bestyrelse

Den Fynske Operas Bestyrelse består pr. 28. september 2020 af:

 

Rune Kallager (formand) indtrådt i maj 2017 med mediemæssig kompetence. Rune har erfaring fra bestyrelsesarbejde uden for Den Fynske Opera og har et omfattende lokalt netværk i kulturlivet blandt andet fra H.C. Andersen Festspillene.

Hanne Askou (næstformand) indtrådt i juni 2020 med kultur/operafaglig kompetence. Hanne har selv en baggrund – og et omfattende netværk – i den klassiske musik og kender Den Fynske Opera gennem flere års samarbejde. 

Helge Pasfall indtrådt i den 1. maj 2017 med økonomisk kompetence. Helge har en mangeårig erfaring som chef i private og offentlige virksomheder.

Sesilie Munk Stenderup indtrådt den 28. september 2020 med juridisk kompetence. Sesilie er advokat og partner i en advokatvirksomhed.

Jerry Vinther indtrådt den 6. november 2019 og er udpeget med afsæt i et stærkt netværk i det fynske erhvervsliv. Jerry har en mangeårig baggrund i uddannelsessektoren og har haft chefstillinger i Odense Kommune.

Jens Lorentzen indtrådt den 6. november 2019 og er udpeget af den øvrige bestyrelse. Jens har tidligere arbejdet for Odense Sommerrevy, er selvstændig konsulent og har et netværk i det fynske erhvervsliv.

Karina Gerrild Rasmussen indtrådt den 28. september 2020 og er udpeget af den øvrige bestyrelse. Karina har selvstændig virksomhed og arbejder med events og har herunder erfaring fra festivaler. Karina er endvidere godt forbundet til det lokale kulturliv.

Jens Erik Kornbech indtrådt marts 2020 på pladsen som observatør uden stemmeret på vegne af Den Fynske Operas Venner.

Ledelse og Ansatte

PÅ KONTORET

ADMINISTRATIV CHEF / Kim Bakdal Jensen
T: +45 28 96 59 36 – E: kim@denfynskeopera.dk

KUNSTNERISK LEDER / Ida Fogh Kiberg
T: +45 28 96 59 31 – E: ida@denfynskeopera.dk

KOMMUNIKATIONSANSVARLIG / Christel Bæksted
T: +45 28 96 50 34 – E: christel@denfynskeopera.dk

PRODUKTIONSKOORDINATOR OG FORESTILLINGSLEDER / Philip Moesmann
E: philip@denfynskeopera.dk

BAR- & BILLETANSVARLIG / Steffen Fine
T: +45 28 96 48 59 – E: steffen@denfynskeopera.dk

BILLETHENVENDELSER
Kontakt os på billet@denfynskeopera.dk eller mandage og onsdage kl.13-15 på tlf. 28964859

PRODUKTION

TEKNISKCHEF / Mik Manley Andersson
E: mma@nrt.dk

TEKNIKERELEV / Christian Brock
E: christian@denfynskeopera.dk